KVALITNÍHO DESIGN NÁBYTKU
Menu
×
 x 

poptávka obsahuje 0 položek

Zpracování osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů serverů obchodní značky Belterra, které provozuje paní Markéta Mecová (dále jako provozovatel), se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 15, PSČ 700 30, IČO 65479203, která působí jako správce osobních údajů. Paní Markéta Mecová postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Od 25.5.2018 se namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídíme při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Servery obchodní značky Belterra:

  • www.belterra.cz
  • www.belterra.sk
  • www.zidle-belterra.cz
  • www.belterra-praha.cz
  • www.belterra-ostrava.cz
  • www.nabytek-restaurace.eu

Ochrana osobních údajů, jejich získávání a použití

V případě, že návštěvník (uživatel) serverů obchodní značky Belterra projeví zájem o naše výrobky či služby, které na serverech obchodní značky Belterra nabízíme, bude o zadání základních osobních informací, a to jména a příjmení, adresy sídla či bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně údajů IČ a DIČ (dále jako osobní údaje). Požadavek na vyplnění výše uvedených osobních údajů je součástí Kupní smlouvy.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje uživatele budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem vypracování Kupní smlouvy, případně k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování jeho platby za nakoupené zboží, dále za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s uživatelem.

Provozovatel serverů obchodní značky Belterra, paní Markéta Mecová, může předávat osobní údaje uživatele za účelem řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany paní Markéty Mecové nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Uživatel serverů obchodní značky Belterra souhlasí se:

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat provozovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O následném postupu bude uživatel informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel serverů obchodní značky Belterra, paní Markéta Mecová, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, a to především v případě nákupu na splátky. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou výše a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích.

Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s žádostí o vyřazení.

Cookies

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uživatel souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.


TOP